Omet al contingut

Política de

Gestió Integrada de Qualitat i Medi Ambient

PROTON NEW ENERGY FUTURE SL, coneguda com a PROTON, especialitzada en enginyeria i solucions de valor per millorar l’eficiència energètica i en l’aplicació d’energia fotovoltaica. PROTON ha desenvolupat un Sistema de Gestió que s’aplica a tots els projectes i activitats realitzades dins de l’organització. L’abast del sistema de gestió es defineix com segueix: “Realització d’estudis de generació d’energia elèctrica a partir de l’energia solar i l’execució de projectes clau en mà d’instal·lacions fotovoltaiques.” La Política de Gestió de Qualitat i Medi Ambient de PROTON abasta els següents principis generals:
  1. Garantir la satisfacció del client proporcionant serveis que compleixin amb els requisits acordats i els establerts per l’organització, a més dels requisits legals o reglamentaris que afectin les activitats realitzades, incloent-hi la seguretat i la salut dels treballadors i la interacció amb el medi ambient.
  2. Desenvolupar estratègies que considerin la satisfacció dels clients, la seguretat i la salut dels treballadors, la incorporació de la millor tecnologia disponible per minimitzar els impactes ambientals i promoure l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables i excedents d’energia pròpia o de tercers.
  3. Adoptar un Sistema de Gestió de Qualitat basat en processos, seguint les directrius de la norma ISO 9001, amb l’objectiu de fomentar una cultura de millora contínua i d’integrar el compliment de la norma ISO 14001 a les activitats de l’empresa, amb la finalitat d’oferir serveis amb el menor impacte ambiental i la major eficiència energètica possible.
  4. Establir objectius i esforçar-se especialment en garantir la protecció de les persones, els equips de treball i els processos productius, prestant atenció especial al control dels aspectes ambientals i a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI).
  5. Realitzar revisions periòdiques dels Sistemes de Gestió per promoure la millora contínua.
  6. Promoure la cooperació, implicació i formació de l’equip de persones, per assolir els objectius establerts i tenir un impacte directe en el servei prestat i en el seu impacte ambiental.
  7. Portar a terme una avaluació contínua de l’eficàcia i eficiència del sistema integrat de Gestió de Qualitat i Medi Ambient perquè sigui útil de cara al futur i la consolidació de l’empresa.
  8. Identificar i avaluar els aspectes ambientals i energètics per tal de controlar-los, prevenir-los i minimitzar-los. Això requerirà una planificació adequada de les activitats preventives en matèria de seguretat laboral i medi ambient, així com el manteniment adequat de les instal·lacions.
  9. Promoure i garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en totes les facetes de la gestió de PROTON, fomentant la presa de decisions i les accions basades en la igualtat efectiva d’oportunitats.
  10. PROTON defensa l’honestedat, la integritat i la imparcialitat en totes les àrees dels seus negocis, operant de conformitat amb la legislació aplicable, tant a nivell nacional com internacional. Per tant, PROTON actua seguint principis d’anticorrupció, en contra del blanqueig de diners, promovent una competència justa, garantint la confidencialitat de les dades, complint amb els organismes públics, respectant les regulacions en matèria de comerç internacional i tractant amb cura la informació privilegiada.
Tuv (1)
Iso9001 (1)
14001 (1)